Activiteiten monitoren met machine learning

Satellieten en algoritmes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet zich in voor een duurzaam, agrarisch, vernieuwend en internationaal ondernemen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU, vormt een partnerschap, enerzijds tussen landbouw en samenleving en anderzijds tussen Europa en de Europese boeren. Het GLB 2023-2027 is op 1 januari 2023 in werking getreden. RVO draagt zorg voor de uitvoering van het GLB-2023-2027. Hier moet natuurlijk veel voor gebeuren. De implementatie van het GLB bestaat uit verschillende projecten waaronder het Areaal Monitoring Systeem (AMS). Martin en Patrick van ITsPeople hielpen hieraan mee.

Een werkende keten neerzetten
Martin: “Alle Europese lidstaten moeten een AMS implementeren. Een AMS is een systeem dat op basis van satellietbeelden monitort welke landbouwactiviteiten plaatsvinden op een landbouwperceel. Dat lijkt allemaal heel futuristisch, maar het is minder complex dan men denkt. De satellietbeelden vormen een bron van data die grotendeels automatisch geanalyseerd worden middels machine learning en op regels gebaseerde algoritmes. Bijvoorbeeld: als de dichtheid van de biomassa op een perceel grasland in zes dagen tijd drastisch afneemt, is de kans heel groot dat er is gemaaid. Ook kun je gewassen herkennen aan een groeipatroon door de tijd heen.

Als Projectleider ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van het AMS. Dit zijn voornamelijk ICT-producten, maar bijvoorbeeld ook communicatie richting de sector en handleidingen voor de uitvoering. Mijn doel is een werkende keten voor de uitvoering van AMS neer te zetten samen met het team.”

Patrick: “Een AMS stelt de RVO werkelijk in staat om te komen tot data-geïnformeerde besluitvorming. Het systeem genereert voor elk perceel dat in het register staat, op basis van alle beschikbare satellietdata gedurende het jaar van dat perceel, een indicatie of het aannemelijk is dat op het perceel de activiteiten zijn uitgevoerd die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de aangevraagde subsidie. Deze indicatie stelt de RVO in staat om een inschatting te maken van de nauwkeurigheid van de uitgekeerde subsidies. Daarnaast is het zo dat, doordat we een dergelijke uitspraak kunnen doen voor het gros van de percelen in het register, de door de RVO aangestuurde controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de toekomst veel gerichter kan worden uitgevoerd op percelen die een hoger risicoprofiel dragen.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet zich in voor een duurzame en sterke economie. Hierbij willen ze niet alleen voorzien in de behoeften van vandaag maar ook zorgdragen voor de economische en natuurlijke bronnen voor toekomstige generaties. Met meer dan 6.000 medewerkers zet RVO zich in om samen een duurzame toekomst te creëren. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Je mag ons altijd bellen voor innovatieve projecten waarbij iets volledig nieuws moeten worden geïmplementeerd en waar grote hoeveelheden data moeten worden gestructureerd, gevolgd door inzichten uit de data. Wij helpen je graag verder!” 

Martin Ruiter – Project Manager