ITsPeople heeft TKP Pensioen B.V. – top 3-pensioenuitvoerder – ondersteund bij het voltooien van een volledige outside-in analyse van de IT-visie en -transitie om TKP te helpen zich voor te bereiden op de komende verandering van het pensioenstelsel. De vraag aan ITsPeople luidde: “ondersteunt de huidige infrastructuur de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel”? Daarnaast is ook de tijdelijke CIO-positie door ITsPeople ingevuld.

Goal

Doel van dit onderzoek was het uitvoeren van een assessment op het IT-landschap, – organisatie en technologie van TKP. Vertrekpunten voor dit assessment waren onder meer strategische uitgangspunten, portfolio, organisatie en proces.

Challenge

Is voor TKP bijstelling noodzakelijk op gemaakte keuzes in het IT-landschap, – organisatie en technologie in context van de Wet Toekomstig Pensioen, compliance eisen en technologische ontwikkelingen? Gelijktijdig lag de focus van de ad-interim CIO op het borgen van continuïteit binnen TKP IT.

Delivered by team

ITsPeople heeft een outside-in analyse rapport opgeleverd, opgebouwd met bevindingen hoe het huidige TKP IT landschap ervoor staat in relatie tot de sterk volatiele pensioen markt met o.a. de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, en met impact op zowel technologie als organisatie. Aanvullend heeft ITsPeople een strategisch IT advies opgesteld met aanbevelingen voor de korte- en middellange termijn aangaande de huidige- en toekomstige IT (digitale transformatie). Het advies is tot stand gekomen door een uitgevoerd assessment gebruik makend van het ITsPeople IT management en governance framework, incl. workshops op C-level, en IT managers en stakeholders. Aangevuld met een IT en pensioenmarkt markt analyse.

Added value

ITsPeople heeft TKP visie, richting, en een IT roadmap aangeleverd ter ondersteuning van haar strategie om het beste digitale pensioen platform te creëren.