Wij begeleiden klanten bij het realiseren
van complexe (digitale) transformaties

Gecentreerd rondom mensen,
gedreven door data en technologie

Wij zijn ITsPeople. Wij zijn experts in het inbedden van verandering in de organisatie, door de gehele realisatie van de transformatie heen. Van het ontwerpen van een target operating model tot aan het volledig realiseren van de gewenste en vaak noodzakelijke verandering. Wij bieden een end-to-end service aan in het realiseren van transformaties.

De sleutel van succes in alle transformaties is de mate waarin mensen binnen de klantorganisatie de verandering adopteren en de drijvende kracht achter de verandering worden. Met inspirerend leiderschap, verbinden wij de organisatie, mensen en technologie met elkaar richting een succesvolle transformatie!

“Wij geloven dat duurzame verandering altijd over de as van de mens loopt”

Andre Keizer, Founder en Managing Partner van ITsPeople

Business Consultancy

Wij brengen onze strategische- en managementconsultancy skills samen met onze kennis van IT en organisatieverandering voor het uitvoeren van succesvolle verandertrajecten. We doen dit door organisaties te helpen met het definiëren, begeleiden en realiseren van strategie- en bedrijfsdoelstellingen.

Project Management

Onze programma- en projectmanagers realiseren complexe verandertrajecten van begin tot eind. Voor en samen met de klant. Afhankelijk van de behoefte van de klantorganisatie hebben wij een passende projectmanager of team aan projectmanagers om het gewenste resultaat te realiseren.

Proces Management

Wij helpen organisaties bij het realiseren van strategie en transformatie door middel van het implementeren van het ITs Target Operating Model (TOM). Dit omvat onder andere het in kaart brengen van services, processen, governance en IT. Daarnaast helpen wij bij het identificeren van knelpunten, het optimaliseren van het proces met passende IT-ondersteuning en het implementeren hiervan.

Data Management

Wij bieden een holistische kijk op data en zetten de benodigde infrastructuur op om meer data gedreven te werken. Met het ITs Productivity Center (IPC) zorgen wij voor structuur, kwaliteit, visualisatie en efficiëntie. In de groeiende behoefte naar informatie en het omgaan met grote hoeveelheden data, zorgt ons team voor een goede inrichting en de juiste data gedreven inzichten.

Testen

Met onze ervaren Testers, Test Coördinatoren en Test Managers zorgen wij voor quality assurance. Wij verhogen de software kwaliteit zodat producten, diensten en processen voldoen aan vastgestelde normen en kwaliteitseisen. Door inzicht te creëren en risico’s in kaart te brengen helpen wij klantorganisaties de juiste keuzes te maken.

Testen zorgt naast risicobeheersing voor kostenbesparing op onderhoud en reparaties van systemen. Afhankelijk van de wensen, helpen onze specialisten bij het opstellen, inrichten en uitvoeren van de test- strategie, beleid, analyse of automatisering in een Agile, DevOps of Waterval omgeving.

We hebben succesvol samengewerkt met deze partijen