Testen

 • Quality assurance assessment op het gebied van organisatie, proces, techniek en kennis
 • Ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van de test strategie en/of beleid
 • Inrichting en begeleiding van testtrajecten voor bijvoorbeeld projecten en programma’s
 • Test Management advisering en uitvoering
 • Uitvoering Test Coördinatie
 • Uitvoering Test Automatisering
 • Generieke Test uitvoering (performance, security, mobile, etc.)
 • Uitvoeren Product Risico Analyse (PRA)

ITs Productivity Center (IPC)

 • Coördineren van informatie en activiteiten over verschillende soorten projecten, programma's en portefeuilles
 • Real-time inzicht in programma/project voortgang, budget uitputting en risk heat map
 • Advanced analytics & data visualization
 • Process automation en optimalisation
 • Alle ondersteunde activiteiten

Het IPC-team is volledig off-site maar kan indien wenselijk worden uitgebreid met on-site dienstverlening.

Proces Management

 • Procesanalyse op bestaande en nog te definiëren processen
 • Procesoptimalisatie door het analyseren van knelpunten in de keten, organisatie en/of individuele processen met een aansluitend verbetervoorstel
 • Procesinrichting voor nieuwe processen
 • Implementeren van nieuwe processen, geoptimaliseerde processen en/of het ITs Target Operating Model
 • Realiseren en bewaken van de samenhang tussen processen, de verbinding van de onderdelen van het ITs Target Operating Model en het adoptieproces binnen de organisatie

Project- en programma management

 • Ontwerpen, plannen, aansturen en opleveren van complexe programma’s en projecten
 • Project- en programmamanagement coaching en (interim) uitbesteding
 • Inrichting van project- en programma governance aansluitend op de strategie
 • Verandermanagement door adoptie van projecten en programma's op basis van de gewenste verandermanagementstrategie met een focus op de zachte kant van de verandering
 • Implementatiemanagement op basis van voorbereiding, implementatie en nazorg middels de vastgestelde strategie
 • Expertise op essentiële factoren gedurende de transformatie, zoals risicomanagement, financieel beheer, kwaliteitsmanagement, stakeholdermanagement en communicatie

Business Consultancy

 • Bepalen van de juiste strategische positionering door het stroomlijnen van bedrijfsstrategie en business assessments
 • Beoordeling van huidige en creatie van toekomstige IT-strategie, architectuur en processen die ondersteunend zijn aan organisatiedoelstellingen
 • Ontwerpen van Operating Model (TOM, sourcing, datamodel, RACI) inclusief capability modelling & process modelling
 • Optimaliseren van organisatie design (incl. governance & way of working) om de veranderopgave te kunnen realiseren
 • Creëren van uitvoerbare roadmaps voor het succesvol implementeren van (IT-) veranderdoelstellingen
 • Optimalisatie van de positionering van de waardeketen en go-to-market-strategie

Onze diensten

Wij helpen organisaties verder. Dit doen wij door samen met onze klanten in de zorg, publieke sector en financiële dienstverlening, duurzame verandering te realiseren waarbij de mens centraal staat. Complexe transformaties gebeuren vaak op het snijvlak van business strategie, technologische transformatie en verandermanagement. Met onze diensten zijn wij in staat een compleet pakket aan te bieden van strategiewens tot realisatie.

Business Consultancy

Wij brengen onze strategische- en managementconsultancy skills samen met onze kennis van IT en organisatieverandering voor het uitvoeren van succesvolle verandertrajecten. We doen dit door organisaties te helpen met het definiëren, begeleiden en realiseren van strategie- en bedrijfsdoelstellingen.

Onze consultants zijn ervaren in strategische advisering, business/IT assessments, (IT-) organisatiemodellering & transformatie en interim-management. Ons doel is om onze klanten te helpen duurzame organisaties te bouwen.

Project Management

Onze project- en programmamanagers realiseren complexe verandertrajecten van begin tot eind. Voor en samen met de klant.

Afhankelijk van de behoefte van de klantorganisatie hebben wij een passende projectmanager of team aan projectmanagers om het gewenste resultaat te realiseren. Wij zorgen voor de juiste balans door jong talent met ervaren projectmanagers te combineren, zodat wij brede en up-to-date kennis kunnen inzetten voor onze executie.

Proces Management

​Wij helpen organisaties bij het realiseren van strategie en transformatie door middel van het implementeren van het ITs Target Operating Model (TOM). Dit omvat onder andere het in kaart brengen van services, processen, governance en IT.  Daarnaast helpen wij bij het identificeren van knelpunten, het optimaliseren van het proces met passende IT-ondersteuning en het implementeren hiervan. Door het implementeren van het ITs Target Operating Model kunnen organisaties continu stappen zetten in hun organisatieontwikkeling en zo efficiënter, effectiever en voorspelbaarder worden.

Data Management

Wij bieden een holistische kijk op data en zetten de benodigde infrastructuur op om meer data gedreven te werken. Met het ITs Productivity Center (IPC) zorgen wij voor structuur, kwaliteit, visualisatie en efficiëntie. In de groeiende behoefte naar informatie en het omgaan met grote hoeveelheden data, zorgt ons team voor een goede inrichting en de juiste data gedreven inzichten.

Testen

Met onze ervaren Testers, Test Coördinatoren en Test Managers zorgen wij voor quality assurance. Wij verhogen de software kwaliteit zodat producten, diensten en processen voldoen aan vastgestelde normen en kwaliteitseisen. Door inzicht te creëren en risico’s in kaart te brengen helpen wij klantorganisaties de juiste keuzes te maken.

Testen zorgt naast risicobeheersing voor kostenbesparing op onderhoud en reparaties van systemen. Afhankelijk van de wensen, helpen onze specialisten bij het opstellen, inrichten en uitvoeren van de test- strategie, beleid, analyse of automatisering in een Agile, DevOps of Waterval omgeving.