End-to-end diensten voor uw complexe transformatie

Onze diensten

We zijn experts in het inbedden van de verandering in uw organisatie. Wij geloven dat complexe transformaties gebeuren op het snijvlak van business strategie, technologische transformatie en verandermanagement. Onze diensten zijn toegespitst op het aanbieden van een end-to-end service voor uw complexe (digitale) transformatie.

Business Consultancy

Wij brengen onze strategische en management consultancy skills samen met onze kennis van IT en organisatieverandering voor het uitvoeren succesvolle verandertrajecten. We doen dit door organisaties en overheidsinstanties te helpen in het definiëren, begeleiden en realiseren van organisatie- en maatschappelijke doelstellingen.

Organisaties, zowel overheid als de particuliere sector, hebben te maken met grote transformatieagenda’s, o.a. gedreven door COVID-19, energietransitie, stikstofcrisis, veranderingen binnen de supply chains. 

Ons team heeft een bewezen trackrecord op het gebied van strategisch advisering, IT assessments, (IT) organisatiemodellering & transformatie en interim management. Ons doel is om mensen te helpen om duurzame (IT) organisaties te helpen bouwen die in de behoeften van zowel de organisatie als de werknemer voorzien, en in staat zijn om te floreren binnen de digitale economie.

Dit doen wij door onze diensten op het gebied van Business Management Consultancy, Technology Transformation, Organization & Change en Interim Management.

Business Management Consultancy
Wij ondersteunen mensen organisaties bij het definiëren en realiseren van strategie en bedrijfsdoelen waarbij wij vanuit de visie dat mensen het verschil maken ons richten op het creëren van maatschappelijke impact.

 • Bepalen van de juiste strategische positionering door het stroomlijnen van bedrijfsstrategie en business assessments
 • Optimalisatie van de positionering van de waardeketen en go-to-market-strategie
 • Optimaliseren delivery model dat in staat is de bedrijfsstrategie te ondersteunen (bijv. outsourcing, fusies en overnames)

Technology Transformation
Wij helpen organisaties om complexe transformaties succesvol uit te voeren, gedreven door mensen, ondersteund door technologie en data.

 • Beoordeling van huidige en creatie van toekomstige IT strategie, architectuur en processen die ondersteunend zijn aan organisatiedoelstellingen 
 • Creëren van uitvoerbare technologie roadmaps voor het succesvol implementeren van (IT) veranderdoelstellingen
 • Definiëren van effectieve Data strategie en data management (MDM)

Organization & Change 
Wij helpen bij het creëren van duurzame organisaties die zowel aan de behoeften van het bedrijf als dat van de werknemers voldoen.

 • Ontwerpen van Operating Model (TOM, sourcing, datamodel, RACI) inclusief capability modelling & process modelling
 • Optimaliseren van organisatie design (incl. governance & way of working) om de veranderopgave te kunnen realiseren
 • HR planning (headcount, culture, recruitment, retention)

Interim Management
Wij ondersteunen senior executives in specialistische en senior management verantwoordelijkheden

 • Tijdelijke overname C & C-1 Level verantwoordelijkheden 
 • Specialist management
 • Leadership coaching

Project Management

Binnen onze Project Management Practice werken zeer bekwame programma- en projectmanagers die deze complexe verandertrajecten van begin tot eind realiseren, voor en samen met de klant.

Wij hebben een zeer diverse pool projectmanagers met elk hun eigen talent. Afhankelijk van de behoefte van de klant hebben wij een passende projectmanager of team aan projectmanagers om deze uitdaging op te lossen. Wij zorgen voor de juiste balans door jong talent met ervaren projectmanagers te combineren zodat wij brede en up-to-date kennis kunnen inzetten voor onze executie.

Dit doen wij door onze diensten op het gebied van Project & Programma Management, Verandermanagement en Implementatie Management.

Project & Program Management

 • Ontwerpen, plannen, aansturen en opleveren van complexe programma’s en projecten
 • Programma en Business Strategie aansluiting
 • Programma en Project Management coaching
 • Programma en Project Management uitbesteding
 • Interim Project en/of Programma Management

Verandermanagement

 • De betekenis van strategie, cultuur en waarden definiëren en deze vertalen naar organisatie doelen en gedrag
 • Het afstemmen van de business-en verandermanagementstrategie met een focus op de zachte kant van de verandering
 • Het bouwen van een leidende coalitie om de verandering te begeleiden
 • Het veranderen en verankeren van de mindset over de nieuwe manier van werken

Implementatie Management

 • Zowel het executeren (projectmanagement) als het implementeren (verandering) van de strategie tot aan de operatie
 • Zekerstellen dat de vastgestelde strategie succesvol wordt geïmplementeerd
 • Zorgdragen voor een nauwkeurige implementatie via voorbereiding, implementatie en nazorg
 • Bied technische expertise op essentiële business implementatie factoren gedurende de implementatie, zoals risicomanagement, financieel beheer, Kwaliteitsmanagement, stakeholdermanagement en communicatie

Procesmanagement

​Wij helpen organisaties bij het realiseren van de strategie en transformatie door middel van het implementeren van het ITs Target Operating Model (TOM). Dit omvat onder andere het in kaart brengen van de services, processen, governance en IT.  Daarnaast helpen wij bij het identificeren van knelpunten, het optimaliseren van het proces met passende IT ondersteuning en het implementeren hiervan.

​Binnen de practice hebben we verschillende expertises om iedere stap in de transformatie goed te kunnen begeleiden. Door het implementeren van het ITs Target Operating Model kunnen organisaties continu stappen zetten in hun organisatieontwikkeling en zo efficiënter, effectiever en voorspelbaarder worden.

Verandermanagement

 • Realiseren en bewaken van de samenhang tussen de processen
 • Realiseren en bewaken van de verbinding tussen de onderdelen van het ITs Target Operating Model
 • Organisaties, afdelingen en individuele collega’s meenemen in de ontwikkelingen

Procesanalyse

 • Bestaande processen inzichtelijk maken
 • Inzichtelijk maken welke processen nog niet zijn gedefinieerd

Procesoptimalisatie

 • Analyseren waar de knelpunten zitten in het individuele proces
 • Analyseren waar de knelpunten zitten in de keten en de organisatie
 • Verbeterd proces voorstellen

​Procesinrichting

 • Nieuwe processen opstellen en vastleggen

Implementatiemanagement

 • Implementeren van de nieuwe processen
 • Implementeren van de geoptimaliseerde processen
 • Implementeren van het Target Operating Model

Data Management

In deze digitale wereld wordt er steeds meer data gedreven gewerkt. Dit betekent dat data in steeds grotere volumes worden verzameld. Om in deze groeiende informatiebehoefte te voorzien is er een steeds grotere behoefte aan consultants die met deze grote hoeveelheden om kunnen gaan. 

Onze Data Consultants hebben een holistische kijk op het data vakgebied. Wij stimuleren een brede – maar waar nodig specialistische – ontwikkeling in het veld. In deze trajecten zetten wij de benodigde infrastructuur op, denk hierbij aan het opzetten van een database of datapijplijnen. Daarnaast hebben onze consultants de juiste kennis om (voorspellende) statistische modellen te ontwerpen en deze op een heldere manier te visualiseren en communiceren.

Dit doen wij door onze diensten op het gebied van:

 • Database design
 • Advanced analytics
 • Data visualization
 • Predictive modelling
 • Process automation

ITs Productivity Center (IPC)

Het IPC is een PMO-team dat zorgt voor structuur, kwaliteit, visualisatie en efficiëntie. Al onze diensten worden door het IPC ondersteund waarmee we het traject automatiseren, verbeteren en voorzien van de juiste data gedreven inzichten. 

Het coördineren van informatie en activiteiten over verschillende soorten projecten, programma’s en portefeuilles kent veel uitdagingen, aangezien elke afdeling en businessunit vaak een eigen manier van werken heeft. Betrouwbare en tijdige stuur informatie is vaak niet mogelijk wat maakt dat er niet effectief gestuurd kan worden. Om dit probleem op te lossen heeft ITsPeople het ITs Productivity Center ontwikkeld. 

Deze ondersteunende eenheid kent een eenduidige wijze van werken volgens het 3PO principe. Een vaste set van tooling staat de projectmanagers bij onze klanten ter beschikking zodat een programma snel van start kan gaan. Het IPC-team is volledig off-site maar kan indien wenselijk worden uitgebreid met on-site dienstverlening. 

Het IPC geeft ons daarnaast de mogelijkheid om real-time inzicht te geven in:

 • Programma voortgang
 • Risk heatmap
 • Budget uitputting

Door deze service ook na de programma decharge te blijven faciliteren ontstaat er een blijvend en duurzaam resultaat.