Een opdracht in een opdracht

Strategisch bouwen

Voor een internationale transportpartij ging ITsPeople aan de slag met diverse vraagstukken. Zoals in iedere markt zijn er ontwikkelingen waarop moet worden geanticipeerd voor een duurzaam bestaan. Na een strategiesessie en marktanalyse kon het werk beginnen.

Van strategie tot portfolio
Door ontwikkelingen in de markt was een toetsing van de strategie gewenst. In een strategiesessie is de huidige portfolio in kaart gebracht en gelinkt aan de strategie en marktontwikkelingen. Vervolgens is hier een portfoliomanagementproces voor ontworpen om zorg te dragen voor een juiste prioritering en resource allocatie. Hier wordt o.a. een Project Acceptance Board en Design Authority Board voor gebruikt. Om het portfoliomanagement te ondersteunen is er een PMO-office opgezet en vormgegeven met een team van vijftien medewerkers.

Naast de praktische inrichting binnen de organisatie is goed gekeken naar bestaande proposities en nieuwe gewenste oplossingen binnen de markt. Zo heeft ITsPeople ook geholpen bij het ontwerpen van nieuwe diensten en proposities om te anticiperen om de marktontwikkelingen. Hiervoor gebruikte wij o.a. business cases met solution components, marktgrootte en potentieel, risicoanalyse, financials en een delivery plan.

Implementatie en compliancy
Vanuit wet- en regelgeving heeft ITsPeople zorggedragen voor de implementatie van een convenant. Eén van de vereiste was continue rapportering aan alle betrokken stakeholders. Hiervoor is een dashboard ontwikkeld inclusief voortgangsrapportage. ITsPeople leidde de maandelijkse voortgangsrapportage aan de betrokken instanties.

Samenbrengen van verschillende opdrachten
Het is een leuke uitdaging om bij een opdrachtgever zoveel verschillende trajecten te mogen doen. Vanuit ITsPeople hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van het IT-bedrijf door overzicht te creëren in lopende en gewenste verandertrajecten, besluitvorming te faciliteren en de portfolio te optimaliseren. De instelling was heel pragmatisch waardoor je makkelijk met veel verschillende stakeholders schakelt. Zo kun je samen naar gewenste resultaten toe werken.