Quick wins

Klantwensen bundelen 

De digitaliseringsambitie van de Rechtspraak leidt de komende jaren tot hogere eisen aan de wendbaarheid en schaalbaarheid van applicaties, data, platformen, infrastructuur en security-middelen. De opdrachtgever speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de doelen van de Rechtspraak door het leveren van informatievoorziening dienstverlening en door actief bij te dragen aan digitalisering. ITsPeople ging in opdracht op zoek naar quick wins om stappen te maken in de digitaliseringsambitie van de Rechtspraak.  

Wensen en doorlooptijd 
Veel digitaliseringslagen hebben een lange looptijd. Dit komt omdat vanuit de visie en strategie een vertaalslag moet worden gemaakt naar de portfolio. Daarnaast moet de portfolio worden afgestemd met wensen vanuit de business. Omdat veel stakeholders betrokken zijn bij dit proces, neemt dit de nodige tijd in beslag. Om progressie te maken kreeg ITsPeople de opdracht om te kijken welke quick wins kunnen worden gerealiseerd.  

Onderdeel hiervan was om de wensen rondom ICT op te halen bij verschillende stakeholders en deze te bundelen. In de agile werkomgeving wordt gestreefd naar continuïteit, flexibiliteit, eenvoud en realisme. De meerwaarde die wij hebben kunnen creëren is met name onze pragmatische aanpak en objectieve blik. Door onze executiekracht hebben wij inzichtelijk gemaakt op welke vlakken winst kan worden behaald. Het is fijn om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de digitaliseringsambitie van de Rechtspraak. 

De informatievoorzieningsorganisatie is een ICT-dienstverlener van de Rechtspraak. De organisatie beheert en vernieuwt alle digitale voorzieningen van de Rechtspraak. Van ondersteuning van de ruim 12.000 werkplekken van de Rechtspraak tot de ontwikkeling van digitale diensten voor advocaten, burgers en ketenpartners. 

“Vanuit visie en strategie moet een vertaalslag worden gemaakt naar de portfolio en wensen vanuit betrokken stakeholders. Het samenbrengen van dit geheel is de leukste uitdaging.” 

Robert Klaassen – Project Manager