Wat is goed leiderschap? Dat is situatieafhankelijk!

Het vermogen tot aanpassen aan behoeften en competenties

ITsPeople is een organisatie die volop in groei is. Voor ITsPeople is het belangrijk om het best mogelijke uit zichzelf te halen en die mogelijkheid ook te geven aan de mensen. Om te kunnen blijven groeien als organisatie en mensen is het van belang om behoeften in kaart te brengen zodat hierop ingespeeld kan worden en geholpen kan worden waar nodig. Zo kunnen we samen groeien. Om hier sturing in te geven gebruikt ITsPeople “Situationeel Leiderschap”.  

Wat is Situationeel Leiderschap?  
Er is geen beste leiderschapsstijl. Effectieve leiders zijn in staat om hun stijl aan te passen aan de situatie en de mensen waar ze mee werken. Om hier vorm aan te geven gebruikt ITsPeople het leiderschapsmodel “Situationeel Leiderschap” van Hershey en Blanchard dat zich richt op het aanpassen van leiderschapsstijlen aan specifieke behoeften en competenties van medewerkers in verschillende situaties.  

Hier horen vier kernleiderschapsstijlen bij: 

  1. S1 – Leiden: de leider neemt de volledige controle en neemt beslissingen zonder input van de medewerkers. Dit is geschikt voor medewerkers met geringe ervaring. 
  1. S2 – Begeleiden: de leider geeft richting en begeleiding aan de medewerkers, maar er is nog steeds een hoge mate van sturing. Dit is geschikt voor medewerkers met enige ervaring, maar die nog steeds begeleiding nodig hebben. 
  1. S3 – Ondersteunen: de leider moedigt medewerkers aan om meer verantwoordelijkheid te nemen en biedt ondersteuning en begeleiding wanneer dat nodig is. Dit is geschikt voor medewerkers met enige bekwaamheid en ervaring. 
  1. S4 – Delegeren: de leider vertrouwt op de bekwaamheid en ervaring van medewerkers en laat hen de meeste beslissingen nemen. Dit is geschikt voor zeer bekwame en ervaren medewerkers. 

Hoe gebruikt ITsPeople het model?  
Niet alle medewerkers, teams of situaties zijn hetzelfde. Effectief leiderschap draait om het begrijpen van de behoeften, competenties en omstandigheden van de mensen waarmee je werkt en het aanpassen van de leiderschapsstijl om aan die specifieke eisen te voldoen. Zo zal in de ene situatie iemand behoefte hebben aan S2 sturing terwijl dezelfde persoon in een andere situatie behoefte heeft aan S4 sturing. Binnen ITsPeople merken we door dit te benoemen de juiste handvatten kunnen worden aangeboden in iedere situatie. Dit geeft mensen ook de gelegenheid om zichzelf te sturen en motiveren, afhankelijk van de kennis en ervaring in een bepaalde situatie.  

Bij S1 worden bijvoorbeeld specifieke instructies gegeven, duidelijke doelen gesteld en wordt de medewerker stap voor stap begeleid, waarbij de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Bij S4 wordt (volledige) vrijheid gegeven waarbij wordt vertrouwd op de expertise van de medewerker. Doelen en prioriteiten worden waar nodig besproken maar over het algemeen wordt de ruimte gegeven om zelf beslissingen te maken.  

Voordelen ervaren  
Door differentiatie in leiderschapsstijlen aan te brengen op basis van de individuele behoeften van teamleden, wordt de kans vergroot op succes en groei voor zowel het team als het individu. Het situationeel leiderschapsmodel helpt om de juiste balans te vinden tussen sturing en autonomie, afhankelijk van de situatie en de mensen waarmee je werkt.  

De voordelen die ITsPeople ervaart: 

  • Maximaliseren van prestaties: door de leiderschapsstijl aan te passen aan individuele behoeften en competenties van teamleden, kunnen prestaties worden gemaximaliseerd. Een one-size-fits-all benadering kan leiden tot onderbenutting van talent of demotivatie. 
  • Bevorderen betrokkenheid: medewerkers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd wanneer zij het gevoel hebben dat hun leiders naar hen luisteren en hun behoeften begrijpen.  
  • Ontwikkelen van medewerkers: leiders die verschillende leiderschapsstijlen kunnen toepassen kunnen de ontwikkeling van hun teamleden bevorderen. Soms is begeleiding en ondersteuning nodig om medewerkers te helpen groeien, terwijl andere keren delegeren en autonomie hen in staat stellen om te leren en te groeien. 
  • Flexibiliteit: leiders die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden hebben meer kans op succes. 
  • Betere besluitvorming: sommige situaties vereisen snelle, autonome besluitvorming, terwijl andere een meer overleggerichte aanpak vereisen.  
  • Teamdynamiek: het begrijpen van en anticiperen op de unieke kenmerken van elk team kan helpen bij het creëren van een positieve en productieve werkomgeving. 

Take Away 
In essentie draait Situationeel Leiderschap om aanpassingsvermogen en het herkennen wat op welk moment het meest effectief is. Het situationeel leiderschapsmodel helpt organisaties om hun leiderschapsbenaderingen aan te passen aan de specifieke behoeften van hun medewerkers en teams, wat kan leiden tot een effectievere samenwerking en prestaties. 

Ben je ook benieuwd hoe je Situationeel Leiderschap in jouw organisatie kan toepassen en hoe ITsPeople hierbij kan helpen? Neem contact met ons op via info@itspeople.nl of +31 (0) 30 22 70 954! ITsPeople heeft verschillende tooling ontwikkeld binnen een People Program waarbij competenties en ambities inzichtelijk gemaakt worden en de gewenste ontwikkeling van het individu en de organisatie middels Situationeel Leiderschap kan worden aangestuurd. 

“Het leukste dat ik heb geleerd met betrekking tot Situationeel Leiderschap is de bewustwording van het gebruik van diverse stijlen om daarmee effectiever te zijn in de samenwerking en het overeenstemmingsgesprek. In zo’n gesprek worden doelen en motivaties besproken waarbij wordt gekeken naar wat nodig is in de ontwikkeling. Zo kunnen hier afspraken over gemaakt worden en vindt overeenstemming plaats t.a.v. organisatiedoelen, ontwikkeldoelen en persoonlijke doelen.” 

Rico van Leeuwen – Project Manager