Digitale transformatie bij TKP

Van strategie tot roadmap

Een pensioenuitvoerder heeft te maken met een constant bewegende markt. De verandering van het pensioenstelsel en bijbehorende wet- en regelgeving speelt een grote factor hierin. Als interim CIO hielp Mario, TKP met het vraagstuk: “Ondersteunt de huidige infrastructuur de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel?”. 

De analyse fase 
ITsPeople voerde een volledige outside-in analyse van de IT-visie en -transitie uit om TKP te helpen zich voor te bereiden op de komende verandering van het pensioenstelsel. Met een assessment op het IT-landschap en technologie werd er gekeken naar de strategische uitgangspunten voor het IT-portfolio, de IT-organisatie en geïntegreerde processen. 

Vanuit de analyse zijn verschillende scenario’s geschetst voor gewenste en noodzakelijke bijstellingen van gemaakte keuzes in het IT-landschap, -organisatie en technologie in context van de Wet Toekomstig Pensioen, compliance eisen en technologische ontwikkeling. Naast alle veranderingen is het key om de continuïteit te blijven borgen. 

Roadmap naar het beste digitale pensioenplatform
De bevindingen uit de analyse helpen TKP navigeren door de sterk volatiele pensioenmarkt. Met het strategisch advies dat ITsPeople heeft opgesteld zijn er aanbevelingen gedaan voor de korte- en middellange termijn aangaande de huidige- en toekomstige digitale transformatie. Door middel van de assessments, een governance framework, workshops met alle relevante stakeholders en een marktanalyse is een IT-roadmap tot stand gekomen om zo TKP te helpen het beste digitale platform te creëren. 

Over TKP
Opgericht in 1988 is TKP één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland met 17 pensioenuitvoerders en bijna 4 miljoen deelnemers. Het is de ambitie van TKP om het beste digitale pensioenplatform aan te bieden dat eenvoudig, laagdrempelig en toekomstbestendig is, zodat deelnemers makkelijker dan ooit verantwoorde keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst.

“Als ad-interim CIO lag mijn focus niet alleen op het analyseren en solution design van de gewenste situatie maar ook op de borging van de continuïteit binnen TKP IT. Binnen TKP heerst een enorm gevoel van samenhorigheid. Iedereen voelt zich onderdeel van de oplossing waar je samen pragmatisch naartoe werkt. Key in de continuïteitsborging was risk en compliancy en de no-nonsense cultuur bij TKP.”

Mario Kornuijt – Managing Partner