Innovatie in de zorg

Goed zorgen voor elkaar

Een zorggroep in Noord-Holland waarvoor ITsPeople aan de slag ging, staat voor goede zorg leveren aan ouderen en het bouwen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Met elkaar en voor elkaar bieden zij de beste zorg en ondersteuning waar mogelijk en nodig. Voor het creëren van vitale gemeenschappen is een robuuste (IT-)infrastructuur essentieel. Zo kunnen zorgverleners zich focussen op de zorg en hoeven zij zich niet bezig te houden met IT-vraagstukken. ITsPeople heeft de zorggroep geholpen met de vormgeving van het IT-landschap.  

Netwerk en stakeholders 
Er lagen meerdere IT-vraagstukken op tafel. Een refresh van het netwerk was één van de wensen. Om hier vorm aan te geven heeft ITsPeople gekeken naar de huidige en gewenste situatie. Op basis hiervan is een aanbesteding uitgezet in de markt met als doel om te migreren van on premis naar de cloud en een sustainable netwerk te creëren. Een andere wens was de implementatie van een Mobile Device Managementsysteem (MDM).  

Naast de inhoudelijk technische kennis en expertise, was ITsPeople voornamelijk de verbindende schakel tussen alle partijen. Door goed contact te zoeken met alle stakeholders en de belangen bij elkaar te brengen heeft het team de gewenste resultaten kunnen behalen. De implementatie van een DAP (Document Afspraken en Procedures) en een SLA (Service Level Agreement) op basis van KPI’s (Key Performance Indicatoren) hebben hierbij geholpen. Door afspraken inzichtelijk te maken en te meten wist men wat ze van elkaar konden verwachten en kon worden gestuurd op objectiviteit en kwaliteit. Door de vernieuwing binnen het IT-landschap kan de zorggroep zich focussen op zorg verlenen. 

Omzien naar elkaar en goed zorgen voor de medemens is het uitgangspunt van de zorggroep. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving, zet de zorggroep zich met compassie in voor de kwetsbaren in de samenleving. De zorggroep bouwt aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en versterkt en ondersteunt mensen waar dat mogelijk en nodig is.  

“Naast de fijne omgeving van de zorggroep was het vooral fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een vitale gemeenschap. We worden allemaal een dagje ouder.”

Robert Klaassen – Project Manager